Swisscom
SBInfo
Service- und Betriebsinfoportal
 
 
 

Fin  MAJ  Swisscom & diverse Kunden - Data Storage - Performance Einschränkungen - SBInfo-023289

Fixé

 
SBInfo-023289 Wholesale Prozess-IT MAJ message: Fin
 
Début: 09.09.2020 17:38
Durée estimée: 10.09.2020 11:00
Fin: 10.09.2020 05:04
 
Service concerné:
ServiceDescription de l'impact
WSG-Info_ServicePlus de problème constaté
 
Lieu:
schweizweit